FRIBERGASKOLAN

Förnyelse och Tradition. Vi rustar dig för framtiden

Get Adobe Flash player

Senast uppdaterad 6 februari 2018

En högstadieskola att vara stolt över!

SchoolSoft        GoogleApps 


Arbetslag


 

Fribergaskolan, är organiserad i arbetslag (AL). Varje lag består av ca 84-112 elever och 6-8 lärare. Det finns 7 arbetslag:


Varje arbetslag har en arbetslagsledare (ALL) som leder och fördelar arbetet inom AL. Våra arbetslagsledare (ALL) utgör också skolans ledningsgrupp tillsammans med rektorn och bitr. rektorn.

Våra intentioner är att ha en flexibel gruppering inom arbetslaget. Fördelen med detta är att alla lär känna varandra inom laget, vilket ger trygghet när man ibland måste göra nya grupperingar i vissa ämnen.

Mentor: Varje lärare i arbetslaget är mentor för ca 9-18 elever. Att vara mentor innebär att läraren har kontakt med elevens föräldrar och följer upp elevens studieresultat, trivsel och frånvaro. Varje mentor träffar sina mentorselever minst en gång i veckan.

De olika arbetslagen har ett eget område i skolan bestående av klassrum, grupprum, egna toaletter och en avgränsad del i skåphallen vilket ger hemkänsla. Eleverna får på jourtid varje vecka se till att området hålls rent och fritt från klotter.

Elevröster:

"På Fribergaskolan är alla snälla, lärarna bryr sig och eleverna och gör allt för att alla ska få det så bra som möjligt. Lärarna finns alltid där som ett skyddsnät för alla problem man stöter på och gör allt för att förslka hjälpa en." (Ellen Marshall-Heyman, 7F4 - 2014)"Tänk er en ny, fräsch skola med bänkar fria från tuggummi, god mat med nybakat bröd, och för att inte tala om Fribergagården som har allt gott du kan tänka dig till billigt pris. Roliga lektioner med bra lärare och fantastiska raster på gården med Arne och company. Du har aldrig en tråkig stund på Friberga, du kan spela pingis, tv- spel, basket, innebandy eller bara ta det lugnt med kompisar. På vår första dag så var det först ganska stel stämning men efter en dag full av lära känna lekar och samarbetsövningar så lättades stämningen upp och nu är mina nya klasskamrater några av mina närmsta vänner. ‘Om du någon gång mår dåligt så kan du alltid vända dig till klassens kamratstödjare eller vår trygga kurator Peter. Vi tycker att just du ska välja Friberga för att det är en fantastisk skola där du lär dig något nytt varje dag, Skolan rustar dig för framtiden. Ps Våra Mac Books air. Friberga äger!"    (Anna C, Alexandra H, Sophie B, Sofia G och Linnea I i7AN jan/2015)

Om inte annat uttryckligen sägs,

 ägs copyright för alla fotografier av Fribergaskolan.
Foton får inte reproduceras eller användas på annat sätt utan
skolans tillstånd. 


Ansvarig utgivare: Gunnar Rydwik

Webbredaktör: Darío O'Donnell


Copyright © 1998-2017