FRIBERGASKOLAN

Förnyelse och Tradition. Vi rustar dig för framtiden

Get Adobe Flash player

Senast uppdaterad 6 februari 2018

En högstadieskola att vara stolt över!

SchoolSoft        GoogleApps 


Skolsköterska

Elevhälsans Medicinska Insats


Skolsköterska: Sue Khoshamooz
Tfn: 08-56891507
E- post: sue.khoshamooz@edu.danderyd.se


Skolläkare: Ylva Norlander
Tfn: 08-56891388
E- post: ylva.norlander@danderyd.se
Mottagning enligt överenskommelse med skolsköterskan.


Länkar:

umo.se   (Din ungdomsmottagning på nätet)

Tjejzonen.se

bup.se

Jobba frisk

Ung livsstil

Snorkel

Orka pluggaElevhälsan ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Det ska finnas tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Vidare ska det finnas tillgång till personal med specialpedagogisk kompetens.

Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande och hälsofrämjande i syfte att skapa en trygg lärmiljö som ger förutsättningar för elevers utveckling och lärande.

Elevhälsan ska även arbeta för att identifiera och undanröja hinder för elevers lärande och utveckling. Att skapa förutsättningar för alla elever ger också bättre möjlighet för elever i behov av särskilt stöd, vilka elevhälsan har ett särskilt ansvar för.

Elevhälsans Medicinska Insats, EMI, består bland annat av:

Hälsobesök som innefattar allmänna hälsokontroller samt hälsosamtal.

Stödsamtal

Hälsoupplysningar

Råd och stöd till föräldrar och elever

Vaccination


Om inte annat uttryckligen sägs,

 ägs copyright för alla fotografier av Fribergaskolan.
Foton får inte reproduceras eller användas på annat sätt utan
skolans tillstånd. 


Ansvarig utgivare: Gunnar Rydwik

Webbredaktör: Darío O'Donnell


Copyright © 1998-2017