FRIBERGASKOLAN

Förnyelse och Tradition. Vi rustar dig för framtiden

Get Adobe Flash player

Senast uppdaterad 6 februari 2018

En högstadieskola att vara stolt över!

SchoolSoft        GoogleApps 


Hem
Ert förtroende, 

vår bästa utmärkelse!Välkomna till Fribergaskolan!

Välkomna till oss!

Nu har vi haft Öppet Hus och skolvalet är i full gång. Tack alla som var här och hälsade på oss - vi hade två fullsatta sittningar i aulan och det var mycket välbesökt på vår utställning. Vi personal och eleverna som deltog tyckte det var en lyckad tillställning!

Skolvalet stänger torsdagen den 8/2 kl. 24.00. När vi får veta vilka som kommit in på Friberga kommer vi skicka ut ett välkomstbrev med mer information. ANSÖKAN TILL FRIBERGASKOLAN SKER VIA DANDERYD 24


NYHETER

Vad händer under våren?

 Vårterminen 2018 har startat och med den en hel del aktiviteter förutom det vanliga skolarbetet. 

Torsdagen den 1 februari hade de elever som var med på resan till Auschwitz i höstas en fantastisk redovisning för sina anhöriga. Nu är det snart dags för nya elever att påbörja sin resa till Auschwitz, en resa som många elever intygar är bland det bästa de gjort. 

Torsdagen den 8 februari är det vinteridrottsdag med en lång rad aktiviteter att välja mellan. 

För åk 9 är det efter sportlovet dags för de första skriftliga nationella proven, med start i ämnet svenska. 

Åk 8 kommer att gå på prao efter påsklovet och få erfarenheter från "verkliga livet" under två veckor.

 Höstterminen 2017

 Under hösten har vi på skolan hunnit med Teknikdagar, Skrivardag och diverse olika utflykter bl a till Eriksö och Utö. Eleverna har jobbat på i sina olika ämnen, och åk 9 har precis gjort klart de flesta muntliga nationella prov. 


Nu är det snart dags för julavslutning, men innan dess är det både Nobelfirande och Luciafirande kvar. 

Julavslutningen äger rum torsdagen den 21 december. Mer info om tider och salar kommer ut på Schoolsoft för resp årskurs. 
Grattis 8C3!

I mitten av mars gick 8C3 vidare till kvartsfinal i tävlingen "Teknik8an", där det gäller att vara duktig både teoretiskt och praktiskt. 

Det var 24000 elever anmälda från början och att komma till kvartsfinal är stort! Tävlingen gick av stapeln på KTH, och när sista frågan var besvarad hamnade klassen på en finfin andraplats, bara ett enda poäng från vinst - men vi är stolta över er ändå! Bra jobbat 8C3 med lärare Carina Carlswärd.

Elevenkät 2017:

Fribergas elever är trygga och trivs på sin skola

Elever som går i åk 8 har genomfört en kommungemensam kvalitetsuppföljning där de fått besvara ett antal frågor. Resultatet var mycket bra t ex: 

92% av Fribergas åk 8 elever svarar att de är trivs i skolan och hela 95% upplever att de är trygga här! 

(mars 2017)


Meritvärde juni 2016: Fribergaskolans elever når fortsatt höga meritvärden!

Genomsnittligt meritvärdet för Fribergas åk 9 elever 2016: 275,5p

Genomsnittligt för hela riket (kommunala skolor): 224,5p

100% av våra elever blev behöriga till gymnasiet, och 98,3% nådde minst E i samtliga ämnen. 

Källa: Siris.skolverket.seNu är vår nyrenoverade fina skola invigd

Måndagen den 14 mars 2016 hade vi storslagen invigning!

                                                                                                                                                                                             
Nöjda elever

Pilenenkäten 2015 (endast åk 8)


Pilenenkäten är en kundundersökning som Danderyds kommun gör varje år med alla eleverna som går i åk 8 i kommunen. 

Senaste Pilenenkäten (feb 2015) visar att 91% av eleverna på Fribergaskolan är nöjda med sin skola.

(januari 2016)Meritvärdet juni 2015: Högsta meritvärde i Danderyd bland kommunala skolor och 10:e plats i Sverige!

Det är både glädjande och hedrande att åter få berätta att våra elever som slutade i juni 2015 hade det högsta meritvärdet i Danderyd bland kommunala skolor. 

Genomsnittligt Meritvärde i Riket (samtliga kommunala skolor):  220,3 poäng.

Genomsnittligt Meritvärde i Fribergaskolan: 264,7 poäng (nr 10 i Sverige bland kommunala skolor med minst 100 elever) 

Andel som uppnått kunskapskraven i alla ämnen: Riket (komunnala skolor):    75,0 %;  Fribergaskolan 93,2 %  Se mer

(januari 2016)

QUALISrapport 2014


”...Gemensamt för att skolan lyckas så väl inom dessa områden är det mycket goda samarbete och klimat som råder bland ledning, personal och elever. Det råder ett öppet klimat och det finns en stor flexibilitet och vilja att prova nya vägar och arbetsmetoder. Samtidigt arbetar skolan systematiskt med att utvärdera och analysera sin verksamhet. Detta sätt att arbeta är en framgångsfaktor också vad gäller övriga områden.” Granskning genomförd i maj 2014 av Viveca Serder och Philip Olsson

 (september 2014)   

Fribergaskolans val


Från läsåret 2016/2017 erbjuder vi våra elever ett Skolans val istället för de inriktningar vi tidigare har haft. Skolans val innebär att alla elever i åk 7 varje vecka, utöver ordinarie lektionstid, får undervisning i halvklass i ämnena matematik, engelska och svenska. Med detta förstärker och fördjupas elevernas kunskaper och förmågor i dessa tre ämnen, vilka är centrala och viktiga för alla andra ämnen.

I engelska kommer varannan halvklasslektion att hållas av engelsklärare som har engelska som modersmål och varannan lektion av elevernas ordinarie lärare. Tonvikten kommer att ligga på konversation och kommunikation. 

I matematik och svenska kommer halvklasslektionerna att hållas av klassens ordinarie lärare i respektive ämne, innehåll och nivå anpassas till elevgruppen. I matematik kommer eleverna att arbeta med matematikens alla fem förmågor genom problemlösning och diskussioner i grupp. I svenska kommer eleverna bland annat att arbeta med retorik, muntlig framställning och kreativt skrivande. Det finns även möjlighet att ha spännande bok- och textsamtal i mindre grupp. 

I åk 8 och 9 kommer eleverna själva att få göra mer individuella val där de får utveckla sin kreativitet och begåvning. Eleverna kan på så sätt påverka sitt eget lärande där de både kan bredda och fördjupa sina kunskaper efter intresse och behov. De ska göra ett Studieval och ett Elevens val: 

STUDIEVAL åk 8 och 9 - (2x40 min/v) 
Alla elever har möjlighet att välja M1 (franska, kinesiska, spanska, tyska) som gäller för åk 8 och 9. De elever som inte väljer M1 väljer ämnen utifrån ett kursutbud, där de har möjlighet att fördjupa och förstärka sina förmågor i olika ämnen. Kurserna kan variera i längd mellan en halv termin upp till en hel termin. 

ELEVENS VAL åk 8 och 9 - består av två kategorier i fyra perioder - (80 min/v) 
Alla elever ska välja minst en period med ett praktiskt/estetiskt ämne till exempel idrott, bild/media, kul i köket och minst en period i något teoretiskt ämne, till exempel engelsk konversation på olika nivåer, programmering, NO-laborationer, problemlösning i matematik på olika nivåer, skrivarkurs, retorik, Förintelsen/Auschwitz med mera. Kurserna kan variera i längd mellan en halv termin upp till en hel termin. Innehållet i de olika kurserna ska tydligt framgå, så att eleverna kan göra ett genomtänkt val utifrån intressen och kunskaper. Grupperna bildas utifrån elevernas val och behov. Här kan lärare vägleda om det skulle behövas.


Förnyelse och tradition

Fribergaskolan når år efter år enastående studieresultat.
Det kan delvis förklaras med att vi har en engagerad och kunnig personal, 
ambitiösa och fina elever samt stöttande föräldrar. 
Men det finns andra viktiga faktorer bakom framgångarna:
I en tid då samhället och tidsandan lägger över allt fler uppgifter på skolan,
bevarar vi fokus på huvuduppdraget: fostran och utbildandet av våra unga! 
Då kan vi bäst rusta nästa generation för framtiden. Priser och Utmärkelser

Vi är väldigt stolta över våra elevers prestationer och beundransvärda resultat. 
Gång på gång når Fribergaskolans elever stora framgångar i nationella och internationella sammanhang. 
Fribergaskolan placerar sig högt i listan över landets högstadieskolar med ett
MYCKET högt och jämnt genomsnittligt meritvärde mellan 245 och sagolika 278,1 de senaste åren.

Klicka här för att se några av de utmärkelser som
Fribergaskolan erhållit sedan år 2000


Fribergaskolan alltid på topp!
Skolinspektionen:

"Fribergaskolan... utgör ett synnerligen gott exempel av allmänt intresse." (skolinspektionen, december 2009)

Qualis:

Fribergaskolan bäst i landet enligt den prestigefyllda Qualis kvalitetsnättverket!
År 2010, blev Fribergaskolan utsedd till "Årets bästa Qualisskola" vilket innebär att vi, av de skolor som deltagit i 2010 prestigefyllda Qualis undersökning, fått det bästa omdömet vad gäller undervisning och kvalitet.

Om inte annat uttryckligen sägs,

 ägs copyright för alla fotografier av Fribergaskolan.
Foton får inte reproduceras eller användas på annat sätt utan
skolans tillstånd. 


Ansvarig utgivare: Gunnar Rydwik

Webbredaktör: Darío O'Donnell


Copyright © 1998-2017