FRIBERGASKOLAN

Förnyelse och Tradition. Vi rustar dig för framtiden

Get Adobe Flash player

Senast uppdaterad 6 februari 2018

En högstadieskola att vara stolt över!

SchoolSoft        GoogleApps 


Inriktningar


OBS! Fribergaskolan är en
mycket populär högstadieskola
och vi har långt fler sökande än platser.
Vi kan tyvärr inte garantera att alla sökande får plats.

Våra nuvarande elever i åk 9 har två olika inriktningar:

Matematik/NO  och  Engelska


På Fribergaskolan fyller vi våra elevers personliga ryggsäckar med ett gediget kunskapsinnehåll. Vi vet hur viktigt det är att alla unga, oavsett intressen och läggning, får en stabil kunskapsgrund att stå på inför högre studier. Det faktum att våra elever sedan många år uppnår lysande studieresultat visar att Fribergaskolan ger det.

Vi vet också hur viktigt det är att unga människors individuella och skilda intressen får utvecklas och stimuleras. 

Tanken är att man, utöver den grundläggande utbildningen som alla skolans elever har, får möjlighet att utveckla sig inom ett område man själv finner spännande och viktigt. Vi är övertygade om att våra elever genom dessa får en extra stimulans, som sporrar och skänker guldkant till skolarbetet!

Läsåret 2017/18 är det sista året vi har kvar dessa inriktningar. Därefter kan eleverna själva välja sin fördjupning genom studieval, se första sidan. Om inte annat uttryckligen sägs,

 ägs copyright för alla fotografier av Fribergaskolan.
Foton får inte reproduceras eller användas på annat sätt utan
skolans tillstånd. 


Ansvarig utgivare: Gunnar Rydwik

Webbredaktör: Darío O'Donnell


Copyright © 1998-2017