FRIBERGASKOLAN

Förnyelse och Tradition. Vi rustar dig för framtiden

Get Adobe Flash player

Senast uppdaterad 6 februari 2018

En högstadieskola att vara stolt över!

SchoolSoft        GoogleApps 


Kontakta oss

Adress

Mörbyhöjden 24
182 32 Danderyd

Fakturaadress

Danderyds kommun
Fribergaskolan 336100
Box 623
182 16  Danderyd
d

Fax

(+46 8) 568 915 01

Organisations-nummer

212000-0126

Expedition
Anette Wigerfors
08-5689 1500
exp@friberga.se

Rektor
Gunnar Rydwik
08-5689 1502
gunnar.rydwik@edu.danderyd.se

Biträdande rektor
Karin Hydling
08-5689 1518
karin.hydling@edu.danderyd.se

Biträdande rektor
Jenny Holmberg
08-5689 1565
jenny.holmberg@edu.danderyd.se

Arbetslagsledare AL A
Nina Andersson
08-5689 1503
nina.andersson@edu.danderyd.se

Arbetslagsledare AL B
Olof Glaas
08-5689 1494
olof.glaas@edu.danderyd.se

Vik. arbetslagsledare AL C
Ewa Edholm
08-5689 1508
ewa.edholm@edu.danderyd.se

Arbetslagsledare AL D
Jakob Hillman
08-5689 1511
jakob.hillman@edu.danderyd.se

Arbetslagsledare AL E
Anna Klinkert Fransson
08-5689 1467
anna.klinkert@edu.danderyd.se

Arbetslagsledare AL F
Sandra Olsson
08-5689 1497
sandra.olsson@edu.danderyd.se

Arbetslagsledare Resursgruppen
Malin Paulsen
08-5689 1517
malin.paulsen@edu.danderyd.se

Kurator
Peter Svanberg
08-5689 1506
peter.svanberg@edu.danderyd.se

Studie och yrkesvägledare
Annika Sedenberg
08-5689 1564
annika.sedenberg@edu.danderyd.se

Skolsköterska
Sue Khoshasmooz
08-5689 1507
sue.khoshamooz@edu.danderyd.se

IT-tekniker
Yuki Yukawa
08-5689 1557
yuki.yukawa@edu.danderyd.se

Vaktmästare
Milad Toubal
08-5689 1509 - 08-5689 1516 
milad.toubal@edu.danderyd.se

Vaktmästare
Arne Rasping
08-5689 1509 - 08-5689 1516 
milad.toubal@edu.danderyd.se

Kvällsvaktmästare
Kenneth Sandberg
08-5689 1509 - 08-5689 1516 
kenneth.sandberg@edu.danderyd.seElevröster: "Friberga är en fantastisk skola för att lärarna verkligen bryr sig om en och vill väl. Hit kommer elever från hela Danderyd så man kan knyta nya vänskapsband." (Stina Duberg, 7F3 - 2014)

Om inte annat uttryckligen sägs,

 ägs copyright för alla fotografier av Fribergaskolan.
Foton får inte reproduceras eller användas på annat sätt utan
skolans tillstånd. 


Ansvarig utgivare: Gunnar Rydwik

Webbredaktör: Darío O'Donnell


Copyright © 1998-2017