FRIBERGASKOLAN

Förnyelse och Tradition. Vi rustar dig för framtiden

Get Adobe Flash player

Senast uppdaterad 6 februari 2018

En högstadieskola att vara stolt över!

SchoolSoft        GoogleApps 


Länkar

Länkar


TIDNINGAR, RADIO OCH TV PÅ SVENSKA:


TIDNINGAR, RADIO OCH TV PÅ ENGELSKA:


TIDNINGAR, RADIO OCH TV PÅ SPANSKA:


Elevröster: 

"Det är väldigt bra lärare på Fribergaskolan. Det är knappt någon lärare som jag är missnöjd med. Det är väldigt bra att man får välja på tre olika maträtter till lunchen: en vegetariskt, en vanlig och en soppa." (Henry Yström, 7F2 - 2014)

Om inte annat uttryckligen sägs,

 ägs copyright för alla fotografier av Fribergaskolan.
Foton får inte reproduceras eller användas på annat sätt utan
skolans tillstånd. 


Ansvarig utgivare: Gunnar Rydwik

Webbredaktör: Darío O'Donnell


Copyright © 1998-2017