FRIBERGASKOLAN

Förnyelse och Tradition. Vi rustar dig för framtiden

Get Adobe Flash player

Senast uppdaterad 6 februari 2018

En högstadieskola att vara stolt över!

SchoolSoft        GoogleApps 


Arbetsplaner: Likabehandlingsplan   (LBP)Elevröster:

"Man ska välja Fribergaskolan för att det är en bra skola med mycket frihet. Skolan tar hänsyn till alla elevers åsikter och man känner att man har friheten att säga vad man tycker." (Anna Neld, 9A3 - 2014)

Om inte annat uttryckligen sägs,

 ägs copyright för alla fotografier av Fribergaskolan.
Foton får inte reproduceras eller användas på annat sätt utan
skolans tillstånd. 


Ansvarig utgivare: Gunnar Rydwik

Webbredaktör: Darío O'Donnell


Copyright © 1998-2017