FRIBERGASKOLAN

Förnyelse och Tradition. Vi rustar dig för framtiden

Get Adobe Flash player

Senast uppdaterad 6 februari 2018

En högstadieskola att vara stolt över!

SchoolSoft        GoogleApps 


Rektor

Rektor Gunnar Rydwik har ordet:


Vår Rektor Gunnar Rydwik med några av våra elever

Vi som arbetar här är glada och stolta över en väl fungerande och framgångsrik verksamhet. Här erbjuds eleverna en gedigen utbildning, som ger en utmärkt grund för  fortsatta studier.  Fribergaskolan är glädjande nog mycket populär och vi har långt fler sökande än platser. Skälen till detta är flera:

  Vi har Trevliga och ambitiösa elever.

  • Vi har ett mycket gott samarbete med föräldrarna, som förstår utbildningens värde.
    Vi ha en engagerad och kompetent personal med fokus på lärande och trivsel. 

Med dessa goda förutsättningar följer det helt naturligt att studieresultaten över lag är mycket goda. Fribergaskolan är en  skola där nästan 100 % av eleverna i åk 9 går ut med godkänt i kärnämnena  svenska, matematik och engelska. 

Fribergaskolan möter elevernas skilda intressen genom att erbjuda två inriktningar med fokus på engelska, eller matematik/NO. Dessutom finns möjlighet för samtliga elever att göra en rad individuella val vad gäller språk, slöjd och elevens val. Syftet är att skapa en mer individualiserad och därigenom mer stimulerande utbildning, där lust och intresse får vara med och styra. På Fribergaskolan finns en lång tradition av att ordna olika aktiviteter för att skapa en social gemenskap både inom och mellan klasser. Detta medvetna arbete för att främja gemenskapen på skolan tillsammans med ett strukturerat arbete för att förebygga och förhindra kränkande behandling och trakasserier vill vi ska leda till trygghet och trivsel för våra elever. 

Tillsammans har vi utvecklat en så kallad ”Fribergaanda”, där hänsyn, gott uppförande och ömsesidig respekt präglar umgängestonen. Detta gör att såväl elever som personal trivs mycket väl på skolan. Kraft och engagemang kan läggas på utbildning och utveckling. När våra elever sedan går vidare ut i livet bär de inte bara med sig en rad kunskaper och  färdigheter. I deras  ”personliga ryggsäckar”  packar vi även ner vår  starka tilltro till deras förmågor och möjligheter! Vi är övertygade om att våra elever med detta i bagaget har utmärkta möjligheter att gå en rik och spännande framtid till mötes.

 

Varmt  välkomna  till  Fribergaskolan!

 Rektor Gunnar Rydwik


Om inte annat uttryckligen sägs,

 ägs copyright för alla fotografier av Fribergaskolan.
Foton får inte reproduceras eller användas på annat sätt utan
skolans tillstånd. 


Ansvarig utgivare: Gunnar Rydwik

Webbredaktör: Darío O'Donnell


Copyright © 1998-2017